Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány

Szakmai program

Projekt keretében megvalósítandó tevékenységek


A digitalizáció olyan globális jelenség, mely alapvetően változtatja meg az emberek mindennapi életét. Ezért mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak fontos, hogy rendelkezzenek azokkal a digitális alapismeretekkel és képességekkel, melyek biztosítják az új technológiák bevezetését és hatékony felhasználását.

Az Alba Innovár Digitális Élményközpont egy olyan egyedi szakmai programot indít - igazodva a Digitális Jólét Program stratégiai céljainak megvalósításához -, melynek célja a digitális kulcskompetenciák fejlesztése, annak érdekében, hogy a digitalizáció és a robotizáció terjedése miatt veszélyeztetett, az IKT eszközök használatában járatlan munkaerő képes legyen az új típusú digitális munkagépek kezelésének elsajátítására.

A GINOP pályázat abban segít, hogy az érintett társadalmi csoportok meg tudjanak ismerkedni a digitális világgal, tudatosuljon bennük, hogy milyen előnyökkel jár az életükben az internet, ne kudarcként éljék meg az okoseszközök használatát. Merjenek nyitni e világ felé, ne zárkózzanak el, és ha az eszközöket nagyobb magabiztossággal kezelik, ha a szükséges tudást megszerzik, ha motiváltabbá válnak, akkor jobb eséllyel helyezkednek el a kívánt munkakörben. Nem beszélve arról, hogy társadalmi közérzetük is javul.

Digitális Élményközpontunk - küldetésének megfelelően - a projekt keretében olyan tevékenységeket vállalt, melyek a digitalizáció területeit és hatásait a nem formális tanulás és az élménypedagógia eszközeivel ismerteti meg a munkavállalókkal, a pedagógusokkal és a helyi társadalom gazdasági szereplőivel.


Megvalósítandó tevékenységek:

Kommunikációs kampány

Kommunikációs kampányok keretében tervezzük elérni a 45 év feletti munkanélkülieket, illetve azon munkavállalókat, akiknek munkahelyét veszélyezteti a digitális átállás.

Részvétel helyi szervezetek rendezvényein

Helyi szervezetek rendezvényeihez kapcsolódva, saját standdal, és interaktív bemutatótér kialakításával népszerűsítjük a robotikát, és bemutatókkal ismertetjük meg a látogatókat a digitális forradalom munkaerőpiaci hatásairól.

Ismeretterjesztő előadások

A digitális ismeretek terjesztésében fontos szerepe van a pedagógusoknak és a vállalatok szakmai közösségeinek. Számukra a hagyományos képzési foglalkozások helyett ismeretterjesztő műhelyeket szervezünk, melyekben megismerhetik a robotikában, a 3D nyomtatásban és Virtuális valóság alkalmazásokban rejlő lehetőségeket.

Ismeretterjesztő képzések

Projektünk jelentős eleme, hogy olyan ismeretterjesztő képzéseket szervezzünk, melyeken azok a munkavállalók, akiknek munkahelyi előmenetelét hátráltatja a digitális alapkompetenciák hiánya, megismerkedhessenek a digitális eszközök kezelésének alapjaival.

Konferenciák

A projekt keretében két nagyszabású konferenciát szervezünk, melyeken a résztvevők közvetlenül kapnak szakmai tájékoztatást a digitalizációs átállásról, annak társadalmi és munkaerőpiaci ha-tásairól. A konferenciákon előadások megtartására az államigazgatás kiemelt képviselőit és a helyi nagyvállalatok vezetőit hívjuk meg.