Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány

A Projekt

Alba Innovár Digitális Felzárkóztatási Program I.

GINOP 3.3.3-17-2017-00012


A Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány pályázati támogatást nyert el a GINOP-3.3.3-17 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetve helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával” c. pályázati konstrukció keretében.

A támogatást nyert pályázati projekt szakmai bázisa az Alapítvány által létrehozott korszerű Alba Innovár Digitális Élményközpont, melyben székesfehérvári fiatalok digitális ismereteinek élményalapú fejlesztésére kerül sor.

Digitális Élményközpontunk küldetése, hogy a fiatalokon túl minél szélesebb társadalmi réteg számára ismertesse meg a digitalizáció térhódításának hatásait, felkészítse Székesfehérvár diákjait és munkavállalóit az IPAR 4.0 fogalom által meghatározott, egyre nagyobb mértékben kibontakozó új ipari forradalom által támasztott kihívásokra.

Ezen küldetésünkhöz szervesen illeszkedik a GINOP-3.3.3-17-2017-00012 számú „Alba Innovár Digitális Felzárkóztatási Program I.” elnevezésű projekt.


Projektünk alapadatai

Pályázó szervezet
Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a.

Megvalósítás helyszíne
Alba Innovár Digitális Élményközpont
8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály u. 7.
www.albainnovar.hu

Projekt kezdete
2018. június 1.

Projekt zárása
2019. április 5.

Elnyert támogatás
35 827 992 Ft

Rólunk

A projekt szakmai bázisát az Alba Innovár munkatársaiból létrehozott projektcsapat biztosítja.

Projektgazda
Laufer Tamás

Projektmenedzser, szakmai vezető
Gerse István

Rendezvények szervezése
Bekker-Nagy Zsuzsa
Stolmár-Siliga Mónika

Oktatás, előadások
Báldy Katalin
Bialkó László Gergő
Gyimesi Csaba
Szabó Bakos György

Szakmai program

Projekt keretében megvalósítandó tevékenységek


A digitalizáció olyan globális jelenség, mely alapvetően változtatja meg az emberek mindennapi életét. Ezért mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak fontos, hogy rendelkezzenek azokkal a digitális alapismeretekkel és képességekkel, melyek biztosítják az új technológiák bevezetését és hatékony felhasználását.

Az Alba Innovár Digitális Élményközpont egy olyan egyedi szakmai programot indít - igazodva a Digitális Jólét Program stratégiai céljainak megvalósításához -, melynek célja a digitális kulcskompetenciák fejlesztése, annak érdekében, hogy a digitalizáció és a robotizáció terjedése miatt veszélyeztetett, az IKT eszközök használatában járatlan munkaerő képes legyen az új típusú digitális munkagépek kezelésének elsajátítására.

A GINOP pályázat abban segít, hogy az érintett társadalmi csoportok meg tudjanak ismerkedni a digitális világgal, tudatosuljon bennük, hogy milyen előnyökkel jár az életükben az internet, ne kudarcként éljék meg az okoseszközök használatát. Merjenek nyitni e világ felé, ne zárkózzanak el, és ha az eszközöket nagyobb magabiztossággal kezelik, ha a szükséges tudást megszerzik, ha motiváltabbá válnak, akkor jobb eséllyel helyezkednek el a kívánt munkakörben. Nem beszélve arról, hogy társadalmi közérzetük is javul.

Digitális Élményközpontunk - küldetésének megfelelően - a projekt keretében olyan tevékenységeket vállalt, melyek a digitalizáció területeit és hatásait a nem formális tanulás és az élménypedagógia eszközeivel ismerteti meg a munkavállalókkal, a pedagógusokkal és a helyi társadalom gazdasági szereplőivel.


Megvalósítandó tevékenységek:

Kommunikációs kampány

Kommunikációs kampányok keretében tervezzük elérni a 45 év feletti munkanélkülieket, illetve azon munkavállalókat, akiknek munkahelyét veszélyezteti a digitális átállás.

Részvétel helyi szervezetek rendezvényein

Helyi szervezetek rendezvényeihez kapcsolódva, saját standdal, és interaktív bemutatótér kialakításával népszerűsítjük a robotikát, és bemutatókkal ismertetjük meg a látogatókat a digitális forradalom munkaerőpiaci hatásairól.

Ismeretterjesztő előadások

A digitális ismeretek terjesztésében fontos szerepe van a pedagógusoknak és a vállalatok szakmai közösségeinek. Számukra a hagyományos képzési foglalkozások helyett ismeretterjesztő műhelyeket szervezünk, melyekben megismerhetik a robotikában, a 3D nyomtatásban és Virtuális valóság alkalmazásokban rejlő lehetőségeket.

Ismeretterjesztő képzések

Projektünk jelentős eleme, hogy olyan ismeretterjesztő képzéseket szervezzünk, melyeken azok a munkavállalók, akiknek munkahelyi előmenetelét hátráltatja a digitális alapkompetenciák hiánya, megismerkedhessenek a digitális eszközök kezelésének alapjaival.

Konferenciák

A projekt keretében két nagyszabású konferenciát szervezünk, melyeken a résztvevők közvetlenül kapnak szakmai tájékoztatást a digitalizációs átállásról, annak társadalmi és munkaerőpiaci ha-tásairól. A konferenciákon előadások megtartására az államigazgatás kiemelt képviselőit és a helyi nagyvállalatok vezetőit hívjuk meg.


Események

Zárókonferencia2019. 03. 26.

Zárókonferencia

2019. március 26.

Zárórendezvényünk célja az volt, hogy tájékoztassuk céges partnereinket és a pedagógusokat az „Alba Innovár Digitális Felzárkóztatási Program I.” projekt eredményeiről, lebonyolításáról, megismertessük a program által elért eredményeket a program megvalósításában közvetlenül résztvevőkkel, ösztönözzük őket a további folytatásra.

Ismeretterjesztő képzések2019. 02. 27.

Két napos ismeretterjesztő képzéseket tartottunk székesfehérvári cégek munkatársainak

2018. szeptember - október: Arconic-Köfém Kft.
2018. szeptember - október: Videoton Holding Zrt.
2018. november: Macher Zrt.
2019. február - március: Hanon Systems Hungary Kft.
2019. március: Harman Magyarország

A képzések programjának átfogó célja az informatikai alapismeretek fejlesztése azon cél érdekében, hogy a digitalizáció és a robotizáció terjedése miatt veszélyeztetett munkavállalók képesek legyenek az új típusú digitális munkagépek kezelésének elsajátítására. 

Ismeretterjesztő előadások2019. 02. 26.

Digitalizáció a köznevelési intézményekben 

2018. november 14., november 26., 2019. január 28., február 11., február 18., február 25., március 4., március 11., március 18., április 6.


Az előadásokon az általános iskolai tanórákon jól használható, az egyes tantárgyakhoz illeszkedő különféle webes felületeket mutattuk be. Ismertettük új tematikák beépítését az oktatásba: az internet adta lehetőségek kihasználását a tanítási órák alatt, az interneten fellelhető tananyagok megfelelő használatát, személyre szabását. Kitértünk a különféle módszerekre, hogyan lehet a digitalizációt az általános iskolai tananyagba megfelelően integrálni.

Ismeretterjesztő előadások 4.2019. 02. 22.

Digitalizáció formái a közművelődésben

2018. szeptember 3., 2019. február 16.


Az előadó ismertette általában a digitalizáció - ezen belül a digitális kompetenciák, készségek fejlesztésének fontosságát. Milyen kihívások elé állít, milyen új módszerek elsajátítását követeli tőlünk? Bemutatta infrastrukturális elemeit, hagyományos struktúrától való eltérését, jövőbeni kihívásait, erre való felkészülés lehetőségeit, irányvonalait a közművelődésben. Külön kitért a digitális írástudás jelenlegi helyzetére. Milyen eszközöket lehet bevonni a közművelődési intézményekben a digitalizációs ismeretek terjesztésére, közvetítésére? A fejlesztési irányokban milyen lehetőségeket nyújtanak az intézmények számára a digitalizációs eszközök? 

Kapcsolat

A szervezet címe, elérhetőségei

8000 Székesfehérvár, Táncsics Mihály utca 7.
Email: info@albainnovar.hu
Tel.: (+36 70) 1977-598

Lépjen velünk kapcsolatba: