Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány

Általános szerződési feltételek

Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány (Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a., Adószám: 18503670-1-07), mint Szolgáltató állapította meg az általa üzemeltetett Alba Innovár Digitális Élményközpont szolgáltatásainak igénybevételével összefüggő szabályokról.

 

1./ Az ÁSZF hatálya

1.1. Az ÁSZF a www.albainnovar.hu honlapon történő közzététellel lép hatályba, azzal, hogy az ÁSZF módosítása esetén a megkötött szerződésekre a szerződéskötéskor hatályos állapot szerinti rendelkezéseket kell alkalmazni.

1.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed az Alba Innovár Digitális Élményközpont által térítésmentesen, illetve ellenérték fejében nyújtott bemutatókra, előadásokra, szakkörökre, tanfolyamokra, táborokra, foglalkozásokra (továbbiakban együtt: Szolgáltatások) vonatkozóan megkötött szerződésekre (a továbbiakban: Szerződés).

1.3. Az ÁSZF személyi hatálya a szolgáltatások igénybevétele céljából regisztrálókra, és a szolgáltatásokat igénybe vevőkre (a továbbiakban: Szerződő) terjed ki.


2./ A Szolgáltatások

2.1. Az Alba Innovár Digitális Élményközpont működtetésén keresztül a Szolgáltató célja, hogy az ide látogatók testközelből, robotokkal, informatikai- és okoseszközökkel ismerhessék meg a digitalizáció világát, felhívja a figyelmet az  algoritmikus gondolkodás, valamint azon készségek fontosságára, melyek elengedhetetlenek lesznek a jövő munkaerőpiacán. Ennek érdekében hétköznap délutánonként, és hétvégén előre meghirdetett időpontban és tematika szerint bemutatókat, előadásokat, szakköröket, tanfolyamokat, foglalkozásokat szervez.

2.2. A Szolgáltató az igénybe vehető Szolgáltatásokat közzéteszi honlapján, illetve azok részére, akik a közvetlen megkeresést engedélyezték az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, e-mail útján értesítést küld. A tájékoztatás mindkét esetben kiterjed a Szolgáltatás jellegére, tematikájára, helyére, időpontjára, a résztvevők minimális számára, a regisztráció határidejére, a Szolgáltatás díjára, annak fizetési határidejére.

2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az adott Szolgáltatásra nem érkezik legalább az előzetes tájékoztatóban megjelölt számú regisztráció, úgy a Szolgáltatást törölje. Ez esetben az érintetteket haladéktalanul köteles tájékoztatni a program elmaradásáról, illetve az esetlegesen már teljesített díjbefizetéseket köteles visszatéríteni.

 

3./  A Szolgáltatások igénybevételének feltételei, a Szerződés létrejötte

3.1. A Szolgáltató az igénybe vehető Szolgáltatásra történő előzetes regisztrációt hirdet a 2.2. pontban meghatározott módokon legalább 15 nappal a tervezett időpontot megelőzően. Az előzetes regisztráció lezárásának idejét a Szolgáltató köteles megjelölni.

3.2. Amennyiben a regisztráció során az előzetesen meghatározott legkisebb létszámnál kevesebb fő regisztrál, a Szolgáltató a programot törölheti.

 

4./ Felelősség az okozott károkért

4.1. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szerződő által az Alba Innovár Digitális Élményközpontba bevitt dolgokban bekövetkezett károkért az alkalmazottak által szándékosan okozott károk kivételével.

4.2. A Szerződő az általa okozott károkat a polgári jog általános szabályai szerint köteles megtéríteni.

4.3. A Szerződő köteles betartani a Szolgáltató házirendjét, a gépek, berendezések használatára vonatkozó írásbeli, illetőleg a Szolgáltató alkalmazottja által szóban elmondott tudnivalókat.